Giỏ Hàng Của Bạn

It appears that your cart is currently empty!

TIẾP TỤC MUA SẮM

Cảm ơn bạn đã truy cập www.cellactswiss.com (“Website”). Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện này (“Terms”) trước khi sử dụng. Trang web được vận hành bởi Strata Pro Sdn. Bhd. Có địa chỉ doanh nghiệp tại Block E, Jalan SS7 / 13A, Plaza Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia (“Cellact”). Bằng cách sử dụng Website, bạn đồng ý với việc chấp nhận các Điều khoản có liên quan đến Strata Pro Sdn. Bhd. cung cấp cho bạn quyền truy cập. Strata Pro Sdn. Bhd. có thể sửa đổi các Điều khoản Theo thời gian. Theo đó, vui lòng tiếp tục xem lại Điều khoản bất cứ khi nào truy cập hoặc sử dụng Trang web. Việc bạn sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào sẽ thiết lập việc bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản đã thay đổi. Nếu bất kỳ lúc nào bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản, bạn có thể không sử dụng Trang web. Theo thời gian Strata Pro Sdn. Bhd. có thể tổ chức các cuộc thi và quảng cáo thông qua Trang web. Các điều khoản và điều kiện riêng biệt sẽ được đăng ở những vị trí có thể áp dụng điều chỉnh các cuộc thi và chương trình quảng cáo đó.

 

Không Phụ Thuộc

Trong khi Strata Pro Sdn. Bhd đã nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin được truy cập qua Trang web, Strata Pro Sdn. Bhd không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ bảo hành nào về tính chính xác, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên Trang web.

 

Liên kết

Có thể có các liên kết cho phép bạn rời khỏi Trang web này hoặc cho phép bạn truy cập Trang web này từ các trang web của bên thứ ba. Các trang web của bên thứ ba được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Strata Pro Sdn. Bhd. Và Strata Pro Sdn. Bhd không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết đó. Sự tồn tại của các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác không phải là sự xác nhận của Strata Pro Sdn. Bhd ủng hộ trang web đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ có trong bất kỳ trang web được liên kết nào. Trong phạm vi mà Trang web này chứa các liên kết đến hoặc có thể được truy cập từ các dịch vụ và tài nguyên bên ngoài, tính khả dụng và nội dung của Strata Pro Sdn. Bhd không kiểm soát bất kỳ mối quan tâm nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc tài nguyên nào như vậy hoặc bất kỳ liên kết nào trong đó sẽ được chuyển đến dịch vụ hoặc tài nguyên bất kỳ cụ thể bên ngoài.

 

Sở Hữu Trí Tuệ

Trang web, bao gồm (nhưng không giới hạn) văn bản, nội dung, phần mềm, video, âm nhạc, âm thanh, đồ họa, hình ảnh, minh họa, tác phẩm nghệ thuật, ảnh, tên, biểu trưng, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các tài liệu khác (“Content”) được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và / hoặc các quyền sở hữu khác. Nội dung bao gồm cả nội dung do Strata Pro Sdn sở hữu hoặc kiểm soát. Bhd. và nội dung do bên thứ ba sở hữu hoặc kiểm soát và được cấp phép cho Strata Pro Sdn. Bhd.. Tất cả các bài báo, báo cáo riêng lẻ và các yếu tố khác tạo nên Trang web có thể là tác phẩm có bản quyền. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các thông báo hoặc hạn chế bản quyền bổ sung có trong Trang web.

Bạn không thể sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên thương mại Strata Pro Sdn nào. Bhd. nào mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của Strata Pro Sdn. Bhd. và bạn phải chấp nhận rằng bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ tên và nhãn hiệu nào trong số đó.

Bạn đồng ý thông báo cho Strata Pro Sdn. Bhd. bằng văn bản ngay lập tức khi biết bất sứ sự truy cập hoặc sử dụng trái phép Trang web của bất kỳ bên nào hoặc về bất kỳ khiếu nại nào rằng Trang web hoặc bất cứ nội dung nào của Trang web vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc luật khác theo hợp đồng, luật định hoặc thông thường quyền của bất kỳ bên nào.

 

Giấy Phép Và Quyền Tải Xuống

Bạn không có quyền hoặc giấy phép nào trong hoặc đối với Trang web và / hoặc Nội dung ngoài quyền hạn chế sử dụng Trang web theo các Điều khoản này và tải xuống theo các điều khoản được nêu trong phần này. Ngoài những gì được nêu trong phần này, bạn không được sao chép, tái sản xuất, biên dịch lại, dịch ngược, tháo rời, đảo ngược thiết kế, phân phối, xuất bản, hiển thị, thực hiện, sửa đổi, tải lên để tạo các tác phẩm phát sinh từ chúng, truyền tải hoặc theo bất kì cách nào khác khai thác bất kỳ phần nào của Trang web.
Tải xuống được cho phép bởi Strata Pro Sdn. Bhd. chỉ cung cấp rằng:

 1. Bạn không tạo nhiều hơn một bản in của bản tải xuống đó và không có bản sao nào khác của bản in đó được thực hiện;
 2. Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại đối với bản tải xuống và / hoặc bản in đó; và
 3. Bạn giữ lại bản tải xuống và / hoặc bản in tất cả các thông báo bản quyền và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của từ ngữ và thông báo đó. Ngoài ra, bạn không được chào bán hoặc bán hoặc phân phối qua bất kỳ phương tiện nào khác (bao gồm phân phối bằng truyền hình vô tuyến hoặc chương trình phát thanh hoặc phân phối trên mạng máy tính) Nội dung hoặc bất kỳ phần nào của Nội dung đó. Bạn có thể không được cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web như một phần của trang web khác, cho dù bằng cách đóng khung các liên kết trên internet hay cách khác. Trang web và thông tin có trong đó không được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không được phép lưu trữ Trang web (toàn bộ hoặc một phần) trong cơ sở dữ liệu để bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào truy cập hoặc để phân phối bất kỳ trang web cơ sở dữ liệu nào chứa toàn bộ hoặc một phần của Trang web.

 

Cookies

Nếu bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP và loại trình duyệt của bạn cho mục đích quản trị hệ thống và / hoặc thống kê nhưng không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào khác. Một ‘cookie’ có thể được đặt trên thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng Trang web của chúng tôi.

‘Cookie’ là một phần dữ liệu nhỏ có thể được thiết bị của bạn tải xuống và lưu trữ bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web hoặc các cơ sở trực tuyến có liên quan. Cookie cho phép Strata Pro Sdn. Bhd nhận ra thiết bị của bạn khi bạn đang truy cập Trang web của chúng tôi hoặc các cơ sở trực tuyến liên quan với tư cách là người dùng trước đó nhưng điều này không cho phép chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ thiết bị của bạn.

Chúng tôi chủ yếu sẽ sử dụng cookie để theo dõi hoạt động trên Trang web của mình và để nhận ra bạn vào lần tiếp theo khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và hiển thị nội dung có thể phù hợp với sở thích của bạn.
Trình duyệt web thường được đặt theo mặc định để chấp nhận cookie nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi điều này bằng cách sửa đổi cài đặt của trình duyệt và / hoặc thiết bị của riêng bạn bất cứ khi nào xem nội dung qua internet. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn tắt cookie, bạn có thể không sử dụng được các phần của Trang web của chúng tôi và điều này có thể ảnh hưởng đến việc bạn thưởng thức và sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc các thiết bị trực tuyến.

 

Cookie Của Bên Thứ Ba

 1. Các biểu tượng mạng xã hội. Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các biểu tượng mạng xã hội và đôi khi nhúng nội dung video từ các trang web như YouTube. Do đó, khi bạn truy cập một trang có nội dung được nhúng từ YouTube chẳng hạn hoặc nhấp vào biểu tượng mạng xã hội, nó sẽ đưa bạn đến một liên kết đến trang web xã hội đó, trang này sẽ hiển thị cho bạn các cookie từ trang web đó. Chúng tôi không kiểm soát việc phổ cập các cookie này và bạn cần kiểm tra với trang web của bên thứ ba hiện hành để biết thêm thông tin.
 2. Flash Cookie. Strata Pro Sdn. Bhd. Sử dụng tệp Flash để phân phối một phần nội dung của nó, chẳng hạn như Trình phát video, trên toàn bộ trang web. Để cải thiện trải nghiệm người dùng, các đối tượng được chia sẻ cục bộ - hoặc Flash Cookie như chúng thường được biết đến - được sử dụng để cung cấp các tính năng như tự động tiếp tục và để lưu các tùy chọn của bạn. Cookie Flash được lưu trữ trong thiết bị đầu cuối của bạn theo cách giống như cookie, tuy nhiên không thể quản lý chúng ở cấp trình duyệt theo cùng một cách.

Cách tắt cookie Flash: Trang web của Adobe cung cấp toàn bộ thông tin về cách xóa hoặc tắt cookie Flash, xem www.adobe.com để biết thêm chi tiết. Việc hạn chế sử dụng Flash Cookies có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng trang web này.

 

Không Bảo Hành

Trang web và Nội dung được cung cấp “nguyên trạng” không bao gồm bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc loại trừ các bảo đảm về tiêu đề, khả năng bán được, chất lượng đạt yêu cầu , phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu hoặc quyền của bên thứ ba. Strata Pro Sdn. Bhd. Cũng không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các chức năng có trên Trang web và không đảm bảo rằng Trang web sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các nhược điểm sẽ được sửa chữa.

Strata Pro Sdn. Bhd. Không đảm bảo rằng Trang web tương thích với thiết bị máy tính của bạn hoặc Trang web hoặc máy chủ của Trang web không có lỗi hoặc vi rút, worms hoặc “Trojan horses” và Strata Pro Sdn. Bhd không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do kết quả của các tính năng phá hoại đó.

Strata Pro Sdn. Bhd sẽ không chịu trách nhiệm về Nội dung do bên thứ ba cung cấp. Strata Pro Sdn. Bhd cũng không chịu trách nhiệm về độ tin cậy hoặc tính khả dụng liên tục của các đường dây điện thoại và thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web.

 

Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Bạn thừa nhận rằng việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm cả Nội dung là rủi ro của riêng bạn. Nếu bạn không hài lòng với Trang web, các Điều khoản hoặc bất kỳ Nội dung nào, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web.

Strata Pro Sdn. Bhd sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp., trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, lợi nhuận bị mất hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất) hoặc bằng cách khác, ngay cả khi Strata Pro Sdn. Bhd. đã được thông báo về khả năng xảy ra, phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web.

 

Các Thay Đổi Đối Với Trang Web

Bạn chấp nhận rằng Strata Pro Sdn. Bhd. có quyền thay đổi nội dung hoặc thông số kỹ thuật của bất kỳ khía cạnh nào của Trang web vào bất kỳ lúc nào Strata Pro Sdn. Bhd có toàn quyền quyết định. Bạn cũng chấp nhận rằng những thay đổi đó có thể dẫn đến việc bạn không thể truy cập trang web.

 

Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vững sự vô hại với Strata Pro Sdn. Bhd., mỗi nhân viên, đại diện và đại lý của họ, chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động, yêu cầu hoặc thủ tục tố tụng nào khác chống lại Strata Pro Sdn nào. Bhd. hay bất kỳ nhân viên, đại diện hoặc đại lý nào của bên thứ ba, trong phạm vi mà khiếu nại, các vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng khác chống lại Strata Pro Sdn. Bhd. và nhân viên, đại diện, nhà cung cấp hoặc đại lý của họ dựa trên hoặc phát sinh liên quan đến:

 1. Việc bạn sử dụng Trang web;
 2. Bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản;
 3. Khiếu nại về bất kỳ việc sử dụng Trang web nào của bạn
 4. Vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất kỳ quyền nào về cá nhân hoặc công khai, hoặc
 5. Bôi nhọ hoặc nói xấu, hoặc bằng cách khác dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 6. Bất kỳ  sự tẩy xóa, bổ sung, chèn hoặc thay đổi, hoặc bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Trang web nào của bạn; hoặc 
 7. Bất kỳ trình bày sai hoặc vi phạm đại diện hoặc bảo hành do bạn đưa ra trong tài liệu này.

Các tham chiếu trong phần này của Điều khoản đối với việc bạn sử dụng Trang web sẽ được coi là bao gồm bất kỳ hoạt động sử dụng nào của bên thứ ba trong đó bên thứ ba đó truy cập Trang web bằng máy tính của bạn. Bạn đồng ý thanh toán cho Strata Pro Sdn. Bhd., nhân viên, đại diện và đại lý của họ bất kỳ và tất cả chi phí, thiệt hại và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) được trao cho bất kỳ người nào trong số đó hoặc do bất kỳ người nào trong số đó phát sinh liên quan hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba, hành động hoặc thủ tục quy cho bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba.

 

Riêng Tư

Vui lòng tham khảo Thông báo về Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi.

 

Truyền Dẫn Và Phản Hồi Thông Tin

Bất kỳ thông tin nào bạn truyền qua Trang web này đều phải tuân theo Chính sách bảo mật của Strata Pro Sdn. Bhd. và Tài sản của Strata Pro Sdn.Bhd. Bạn bị cấm truyền đến hoặc từ Trang web này bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, kích động hoặc khiêu dâm hoặc tài liệu khác có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật.

 

Luật Và Quy Định Địa Phương 

Strata Pro Sdn. Bhd. Không tuyên bố rằng Trang web hoặc Nội dung thích hợp để sử dụng hoặc được luật pháp địa phương cho phép ở tất cả các khu vực pháp lý. Những người truy cập Trang web làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp hoặc quy định hiện hành của địa phương; tư vấn pháp lý nên được tìm kiếm trong trường hợp nghi ngờ sai phạm.

 

Vô Hiệu Và Từ Bỏ

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét thấy là vô hiệu, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này, sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ được coi là tiếp tục từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

 

Luật Chính Quyền Và Quyền Tài Phán

Các Điều khoản được điều chỉnh bởi luật pháp của Malaysia và các bên tuân theo thẩm quyền độc quyền của tòa án Malaysia.