Giỏ Hàng Của Bạn

It appears that your cart is currently empty!

TIẾP TỤC MUA SẮM

Thông Tin Chung

Chào mừng đến với trang Chính sách Bảo mật của chúng tôi! Khi bạn sử dụng dịch vụ của cửa hàng chúng tôi, bạn tin tưởng chúng tôi cung cấp thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu chúng tôi thu thập dữ liệu nào, tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu đó và chúng tôi làm gì với dữ liệu đó. Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, chúng tôi có thể làm cho dịch vụ của chúng tôi tốt hơn cho bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các kết quả tìm kiếm và quảng cáo có liên quan hơn, giúp bạn kết nối với mọi người hoặc chia sẻ với những người khác nhanh hơn và dễ dàng hơn. Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn hiểu rõ về cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và các cách bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình. Điều này rất quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc  một cách cẩn thận. Hãy nhớ rằng, bạn có thể tìm thấy các biện pháp kiểm soát để quản lý thông tin cũng như bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của mình. Chúng tôi đã cố gắng giữ cho quy trình đơn giản nhất có thể.

 

Quyền Truy cập, Sửa hoặc Xóa dữ liệu và Phản đối Xử lý dữ liệu

Khách hàng của chúng tôi có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến họ và phản đối việc xử lý dữ liệu đó, bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản, bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa ra các biện pháp phòng chống thích hợp để bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân và ngăn nó bị thay đổi, làm hỏng, phá hủy hoặc truy cập trái phép bởi các bên thứ ba. Tuy nhiên, Công ty không kiểm soát mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Internet và theo đó, cảnh báo cho người sử dụng Trang web về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc vận hành và sử dụng Internet. Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác hoặc các nguồn internet khác. Vì Công ty không thể kiểm soát các trang web này và các nguồn bên ngoài, nên Công ty không thể chịu trách nhiệm về việc cung cấp hoặc hiển thị các trang web này và các nguồn bên ngoài, và có thể không chịu trách nhiệm về nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có sẵn trên hoặc từ các trang web này hoặc các nguồn bên ngoài.

 

Quản lý Dữ liệu Cá nhân

Bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu trực tuyến cá nhân của mình cho nhiều dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có thể đưa ra lựa chọn về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Cách bạn có thể truy cập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình sẽ phụ thuộc vào dịch vụ bạn sử dụng. Bạn có thể chọn xem bạn có muốn nhận thông tin quảng cáo từ cửa hàng của chúng tôi qua email, SMS, thư thực và điện thoại hay không. Nếu bạn nhận được email quảng cáo hoặc tin nhắn SMS từ chúng tôi và muốn từ chối, bạn có thể làm vậy bằng cách làm theo hướng dẫn trong tin nhắn đó. Bạn cũng có thể đưa ra lựa chọn về việc nhận email quảng cáo, cuộc gọi điện thoại và thư bưu điện bằng cách truy cập và đăng nhập vào Trình quản lý truyền thông quảng cáo của công ty, cho phép bạn cập nhật thông tin liên hệ, quản lý tùy chọn liên hệ, chọn không đăng ký email và chọn xem có để chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các đối tác của chúng tôi. Những lựa chọn này không áp dụng cho các thông tin liên lạc dịch vụ bắt buộc là một phần của các dịch vụ cửa hàng nhất định.

 

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Cửa hàng của chúng tôi thu thập dữ liệu để hoạt động hiệu quả và cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất với dịch vụ của chúng tôi. Bạn cung cấp một số dữ liệu trực tiếp, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản cá nhân. Chúng tôi nhận được một số thông tin đó bằng cách ghi lại cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, như việc sử dụng các công nghệ như cookie và nhận báo cáo lỗi hoặc dữ liệu sử dụng từ phần mềm chạy trên thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng lấy dữ liệu từ các bên thứ ba (bao gồm cả các công ty khác). Ví dụ: chúng tôi bổ sung dữ liệu chúng tôi thu thập bằng cách mua dữ liệu nhân khẩu học từ các công ty khác. Chúng tôi cũng sử dụng dịch vụ từ các công ty khác để giúp chúng tôi xác định vị trí dựa trên địa chỉ IP của bạn nhằm tùy chỉnh các dịch vụ nhất định cho vị trí của bạn. Dữ liệu chúng tôi thu thập phụ thuộc vào các dịch vụ và tính năng bạn sử dụng.

 

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Cửa hàng của chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập cho ba mục đích cơ bản: để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi và cung cấp (bao gồm cả việc cải thiện và cá nhân hóa) các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, để gửi thông tin liên lạc, bao gồm cả thông tin liên lạc quảng cáo và hiển thị quảng cáo. Để thực hiện những mục đích này, chúng tôi kết hợp dữ liệu thu thập được thông qua các dịch vụ cửa hàng khác nhau mà bạn sử dụng để mang lại cho bạn trải nghiệm liền mạch, nhất quán và được cá nhân hóa hơn. Tuy nhiên, để tăng cường quyền riêng tư, chúng tôi đã xây dựng các biện pháp bảo vệ theo thủ tục và công nghệ được thiết kế để ngăn chặn một số kết hợp dữ liệu nhất định. Ví dụ: chúng tôi lưu trữ dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn chưa được xác thực (chưa đăng nhập) riêng biệt với bất kỳ thông tin tài khoản nào trực tiếp nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.

 

Chia Sẻ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào bạn đã yêu cầu hoặc cho phép. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ nội dung của bạn với các bên thứ ba khi bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Khi bạn cung cấp dữ liệu thanh toán để mua hàng, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu thanh toán với các ngân hàng và các tổ chức khác xử lý giao dịch thanh toán hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính khác, đồng thời để ngăn ngừa gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân giữa các chi nhánh và công ty con được kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp hoặc đại lý làm việc thay mặt chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong tuyên bố này. Ví dụ: các công ty chúng tôi đã thuê để cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng hoặc hỗ trợ bảo vệ và bảo mật hệ thống và dịch vụ của chúng tôi có thể cần quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân để cung cấp các chức năng đó. Trong những trường hợp như vậy, các công ty này phải tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của chúng tôi và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân mà họ nhận được từ chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân như một phần của giao dịch công ty như sáp nhập hoặc bán tài sản.