Your Shopping Cart

It appears that your cart is currently empty!

CONTINUE SHOPPING

Terima kasih kerana melayari www.cellactswiss.com ("Laman Web"). Sila baca terma dan syarat ini ("Syarat") sebelum menggunakan Laman Web yang dikendalikan oleh Strata Pro Sdn. Bhd. yang beralamat di Blok E, Jalan SS7 / 13A, Plaza Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia (“Cellact”). Dengan menggunakan Laman Web, menunjukkan bahawa anda menerima Syarat-syarat yang dipertimbangkan oleh Strata Pro Sdn. Bhd. memberi anda akses. Dari semasa ke semasa Strata Pro Sdn. Bhd. boleh mengubah Syarat. Oleh itu, teruskan meneliti Syarat setiap kali mengakses atau menggunakan Laman Web. Anda menggunakan laman web berikutan perubahan tersebut merupakan persetujuan anda untuk mengikuti dan terikat dengan syarat-syarat yang telah diubah. Sekiranya pada bila-bila masa anda tidak mahu menerima Syarat, anda tidak boleh menggunakan Laman Web. Dari masa ke semasa Strata Pro Sdn. Bhd. boleh menjalankan pertandingan dan promosi melalui Laman Web. Terma dan syarat yang berasingan akan diposkan di mana berkenaan yang mengatur pertandingan dan promosi tersebut.

 

Tiada Pergantungan

Manakala Strata Pro Sdn. Bhd. telah berusaha untuk memastikan ketepatan maklumat yang diakses melalui Laman Web, Strata Pro Sdn. Bhd. tidak menjamin atau memberikan mengenai ketepatan, garis masa atau kelengkapan setiap maklumat atau bahan di Laman Web.

 

Pautan

Kemungkinan akan ada pautan yang membolehkan anda meninggalkan Laman web ini atau membolehkan anda mengakses Laman web ini dari laman web pihak ketiga. Laman web pihak ketiga yang dipautkan tidak berada di bawah kawalan Strata Pro Sdn. Bhd. dan Strata Pro Sdn. Bhd. tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web yang dipautkan atau pautan yang terdapat dalam laman web yang dihubungkan. Adanya pautan ke laman web pihak ketiga yang lain bukanlah sokongan oleh Strata Pro Sdn. Bhd. yang memihak kepada laman web tersebut, produk atau perkhidmatan yang terdapat dalam laman web yang berkaitan. Laman Web ini mengandungi pautan atau mungkin diakses dari perkhidmatan dan sumber luar, ketersediaan dan kandungan yang mana Strata Pro Sdn. Bhd. tidak kendalikan, sebarang kebimbangan mengenai perkhidmatan atau sumber tersebut atau pautan dengannya harus ditujukan kepada perkhidmatan atau sumber luar tertentu.

 

Harta Intelek

Laman web, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) teks, konten, perisian, video, muzik, suara, grafik, foto, ilustrasi, karya seni, fotografi, nama, logo, tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan bahan lain ("Kandungan") dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan / atau hak milik lain. Kandungan merangkumi kedua-dua kandungan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Strata Pro Sdn. Bhd. dan kandungan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak ketiga dan dilesenkan kepada Strata Pro Sdn. Bhd.. Semua artikel, laporan, dan elemen lain yang membentuk Laman Web ini mungkin merupakan karya hak cipta. Anda bersetuju untuk mematuhi semua pemberitahuan hak cipta tambahan atau sekatan yang terdapat dalam Laman Web.

Anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan Strata Pro Sdn. Bhd. atau nama dagang tanpa persetujuan bertulis Strata Pro Sdn. Bhd. terlebih dahulu dan anda mengakui bahawa anda tidak mempunyai hak pemilikan dalam dan mana-mana nama dan tanda tersebut.

Anda bersetuju untuk memberitahu Strata Pro Sdn. Bhd. secara tertulis dengan segera setelah mengetahui adanya akses atau penggunaan Laman Web yang tidak dibenarkan oleh mana-mana pihak pun atau tuntutan apa pun bahawa Laman web atau mana-mana kandungan Laman Web tersebut melanggar hak cipta, cap dagang, atau undang-undang kontrak, atau undang-undang lain hak mana-mana pihak.

 

Lesen dan Hak Muat Turun

Anda tidak memperoleh hak atau lesen di atau ke Laman Web dan / atau Konten selain hak terbatas untuk menggunakan Laman web sesuai dengan Syarat ini dan untuk memuat turun dengan syarat yang dinyatakan dalam bahagian ini. Selain daripada yang dinyatakan dalam bahagian ini, anda tidak boleh menyalin, menerbitkan semula, mengumpulkan, menyusun kembali, membongkar balik, menyebarkan, menerbitkan, memaparkan, menayangkan, mengubah, memuat naik untuk membuat karya terbitan dari, mengirimkan, atau dengan cara lain mengeksploitasi bahagian laman web.

Muat turun dibenarkan oleh Strata Pro Sdn. Bhd. hanya dengan syarat:

 1. Anda tidak membuat lebih daripada satu salinan cetak yang dimuat turun dan tidak ada lagisalinan salinan bercetak yang dibuat;
 2. Anda hanya memuat turun dan / atau membuat salinan cetak untuk tujuan bukan komersial atau penggunaan peribadi; dan
 3. Anda mengekalkan semua notis hak cipta muat turun dan / atau salinan cetak  dan akan tetap terikat dengan syarat-syarat perkataan dan notis tersebut. Selain itu, anda tidak boleh menawarkan untuk menjual atau mengedarkan melalui media lain (termasuk pengedaran melalui siaran televisyen atau radio atau pengedaran di rangkaian komputer) kandungan atau bahagiannya. Anda tidak boleh menyediakan mana-mana bahagian Laman Web sebagai sebahagian daripada laman web lain, sama ada dengan pembingkaian pautan di internet atau sebaliknya. Laman web dan maklumat yang terkandung di dalamnya tidak boleh digunakan untuk membuat pangkalan data dalam bentuk apa pun, juga Laman Web tidak dapat disimpan (keseluruhannya atau di mana-mana bahagian) dalam pangkalan data untuk diakses oleh anda atau pihak ketiga atau untuk menyebarkan  semua laman web pangkalan data atau sebahagian laman web.

 

Cookies

Sekiranya anda menggunakan Laman Web kami, kami mungkin mengumpulkan alamat IP dan jenis pelayar web anda untuk tujuan pentadbiran sistem dan / atau statistik tetapi tanpa mengumpulkan maklumat individu lain. ‘Cookie’ boleh diletakkan pada peranti untuk membolehkan anda menggunakan Laman Web.

‘Cookie’ ialah sekeping data  kecil yang mungkin dimuat turun dan disimpan oleh peranti anda setiap kali anda mengakses Laman Web atau kemudahan dalam talian yang berkaitan. Cookies membenarkan Strata Pro Sdn. Bhd. untuk mengenali peranti anda semasa mengunjungi Laman Web kami atau kemudahan dalam talian yang berkaitan sebagai pengguna sebelumnya tetapi ini tidak membolehkan kami mengumpulkan maklumat peribadi dari peranti anda.

Kami akan menggunakan cookies untuk mengesan aktiviti di Laman Web kami dan untuk mengenali pada masa berikutnya anda mengunjungi Laman web kami dan untuk memaparkan kandungan yang mungkin sesuai dengan minat anda.

Pelayar web biasanya ditetapkan secara utama untuk menerima cookies tetapi anda boleh mengubahnya dengan mudah menggunakan tetapan pelayar web dan / atau peranti anda sendiri setiap kali melihat kandungan melalui internet. Namun, harap maklum bahawa sekiranya anda memilih untuk mematikan cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan sebahagian dari Laman web kami dan ini boleh mempengaruhi kesenangan dan penggunaan laman web kami atau kemudahan dalam talian.

 

Cookies Pihak Ketiga

 1. Ikon rangkaian sosial. Di laman web kami, kami mungkin menggunakan ikon rangkaian sosial dan terkadang menyematkan kandungan video dari laman web seperti YouTube. Kesannya, apabila anda mengunjungi halaman dengan kandungan yang disematkan dari YouTube misalnya atau mengklik ikon rangkaian sosial, laman web ini akan membawa anda ke pautan ke laman sosial tersebut yang akan memberi anda cookies dari laman web tersebut. Kami tidak mengawal penyebaran cookies ini dan anda perlu menyemak dengan laman web pihak ketiga berkenaan untuk maklumat lebih lanjut.
 2. Cookies Flash. Strata Pro Sdn. Bhd. menggunakan fail Flash untuk menyampaikan sebahagian daripada kandungannya, seperti Pemain Video di seluruh laman web. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, objek dalaman - atau Flash Cookies seperti yang biasa diketahui - digunakan untuk menyediakan ciri seperti sambungan automatik untuk menyimpan pilihan anda. Flash Cookies disimpan di terminal anda dengan cara yang sama seperti cookie, namun tidak boleh menguruskannya pada penyemak imbas dengan cara yang sama.

Cara menghapuskan Flash Cookies: Laman web Adobe memberikan maklumat yang komprehensif mengenai cara menghapus atau mematikan Flash Cookies, lihat www.adobe.com untuk perinciannya. Mengehadkan penggunaan Flash Cookies boleh mempengaruhi keseronokan anda dari laman web ini.

 

Tanpa Jaminan

Laman web dan Kandungan disediakan "sebagaimana adanya" tidak termasuk jaminan apa-apa jenis, baik tersurat atau tersirat, dibenarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku termasuk (tetapi tidak terhad kepada) pengecualian jaminan hakmilik, barang niaga, kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan tidak melanggar hak milik atau pihak ketiga. Strata Pro Sdn. Bhd. tidak lagi bertanggungjawab atas fungsi yang terdapat di dalam Laman Web dan tidak menjamin bahawa Laman Web akan beroperasi tanpa gangguan atau bebas ralat atau kekurangan akan diperbaiki.

Strata Pro Sdn. Bhd. tidak menjamin bahawa Laman web ini sesuai dengan peralatan komputer anda atau Laman web atau sistemnya bebas dari kesilapan atau virus, worm atau "Trojan horse" dan Strata Pro Sdn. Bhd. tidak bertanggungjawab atas kerosakan yang mungkin anda alami akibat dari ciri-ciri tersebut.

Strata Pro Sdn. Bhd. tidak akan bertanggungjawab terhadap Kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga. Strata Pro Sdn. Bhd. juga tidak bertanggungjawab atas kebolehpercayaan atau ketersediaan berterusan liputan telefon dan peralatan yang anda gunakan untuk mengakses laman web.

 

Had Liabiliti

Anda mengakui bahawa penggunaan laman web, termasuk Kandungan adalah atas risiko anda sendiri. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan Laman Web, Syarat atau mana-mana Kandungan satu-satunya cara adalah menghentikan penggunaan Laman Web.

Dalam keadaan tidak akan berlaku Strata Pro Sdn. Bhd., diizinkan oleh undang-undang, bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang kerosakan langsung, khas tertentu, tidak langsung, akibat, teladan atau kehilangan keuntungan, atau kerosakan lain dalam bentuk apa pun sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, undang-undang tort (termasuk kecuaian) atau sebaliknya, walaupun Strata Pro Sdn. Bhd. telah diberitahu tentang kemungkinannya, berpunca dari penggunaan laman web oleh anda.

 

Perubahan pada Laman Web

Anda menerima bahawa Strata Pro Sdn. Bhd. berhak untuk mengubah kandungan atau spesifikasi teknikal dari aspek apa pun dari Laman Web pada bila-bila masa atas budi bicara mutlak Strata Pro Sdn. Bhd. Anda mengakui bahawa perubahan tersebut boleh mengakibatkan tidak dapat mengakses ke laman web.

 

Pampasan

Anda bersetuju untuk mengganti rugi, membela, dan tidak membahayakan Strata Pro Sdn. Bhd., pekerjanya, wakil dan ejennya, dari dan terhadap sebarang tuntutan, tindakan atau prosiding lain yang dibawa terhadap mana-mana Strata Pro Sdn. Bhd., pekerja, wakil atau ejennya, oleh pihak ketiga, sejauh tuntutan, tindakan atau prosiding lain yang dilakukan terhadap Strata Pro Sdn. Bhd., pekerja, wakil, pembekal, atau ejennya berdasarkan atau timbul berkaitan dengan:

 1. penggunaan anda di laman web ;
 2. setiap pelanggaran Syarat oleh anda;
 3. mendakwa bahawa penggunaan laman web oleh anda
 4. melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga, atau hak keperibadian atau publisiti, atau
 5. memfitnah atau fitnah bertulis, atau mengakibatkan kecederaan atau kerosakan kepada mana-mana pihak ketiga;
 6. segala penghapusan, penambahan, penyisipan, atau perubahan pada penggunaan laman web oleh pihak yang tidak dibenarkan oleh anda; atau
 7. setiap penyalahgunaan atau pelanggaran pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh anda yang terkandung di sini.

Rujukan di bahagian Syarat ini untuk penggunaan laman web untuk anda akan dianggap penggunaan oleh pihak ketiga di mana pihak tersebut mengakses Laman web menggunakan komputer anda. Anda bersetuju untuk membayar Strata Pro Sdn. Bhd., pekerja, perwakilan dan ejennya, termasuk semua kos, kerosakan, dan perbelanjaan (termasuk kos undang-undang yang munasabah) yang diberikan terhadap salah satu daripada mereka atau yang ditanggung oleh mana-mana daripada mereka berkaitan dengan atau timbul dari tuntutan pihak ketiga tersebut, saman, tindakan atau proses yang berkaitan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut.

 

Privasi

Sila rujuk Perlindungan Data Peribadi dan Notis Dasar Privasi kami.

 

Penghantaran dan Maklum Balas Maklumat

Segala maklumat yang anda masukkan melalui Laman Web ini tertakluk kepada dasar privasi Strata Pro Sdn. Bhd dan kekal sebagai harta benda Strata Pro Sdn. Bhd. Anda dilarang menyebarkan dari Laman web ini sebarang bahan yang menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah, cabul, berunsur lucah atau pornografi serta bahan lain yang boleh menimbulkan jenayah atau tanggungjawab sivil di bawah undang-undang.

 

Undang-undang Tempatan dan Peraturan

Strata Pro Sdn. Bhd. tidak mewakili baik Laman web atau Konten sesuai untuk digunakan atau diizinkan oleh undang-undang tempatan di semua bidang kuasa. Mereka yang mengakses Laman Web melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang atau peraturan tempatan; nasihat undang-undang harus dicari sekiranya berlaku keraguan.

 

Pemisahan dan Pengecualian

Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini didapati tidak sah oleh mana-mana pengadilan yang mempunyai bidang kuasa, peruntukan tersebut tidak sah dan tidak akan mempengaruhi kesahihan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, yang akan tetap berkuatkuasa sepenuhnya. Tiada pengecualian mana-mana terma Perjanjian ini akan dianggap sebagai pengecualian berterusan dari istilah tersebut atau yang lain.

 

Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Memerintah

Syarat ini diatur oleh undang-undang Malaysia dan pihak tersebut patuh kepada bidang kuasa eksklusif pengadilan Malaysia.