Your Shopping Cart

It appears that your cart is currently empty!

CONTINUE SHOPPING

Maklumat Am

Selamat datang ke halaman Dasar Privasi kami! Apabila menggunakan perkhidmatan kedai kami, anda mempercayai kami terhadap maklumat anda. Dasar Privasi ini bertujuan untuk membantu anda memahami data apa yang kami kumpulkan, mengapa kami mengumpulkannya, dan apa yang kami lakukan dengannya. Apabila anda berkongsi maklumat dengan kami, kami dapat menjadikan perkhidmatan kami lebih baik untuk anda. Sebagai contoh, kami dapat menunjukkan hasil carian dan iklan yang lebih relevan, membantu anda berhubung dengan orang lain atau menjadikan perkongsian dengan orang lain lebih cepat dan mudah. Semasa menggunakan perkhidmatan, kami ingin anda jelas tentang bagaimana kami menggunakan maklumat dan cara anda dapat melindungi privasi anda. Ini sangat penting; kami harap anda meluangkan masa untuk membacanya dengan teliti. Ingat, anda boleh mendapat kawalan untuk menguruskan maklumat dan melindungi privasi dan keselamatan anda. Kami telah berusaha menjadikannya seringkas mungkin.

 

Hak untuk Mengakses, Membetulkan dan Menghapus Data dan Tujuan Pemprosesan Data

Pelanggan kami berhak untuk mengakses, membetulkan dan menghapus data peribadi yang berkaitan dengan mereka, dan untuk memproses data tersebut dengan mengajukan permintaan tertulis, bila-bila sahaja. Syarikat berusaha sedaya upaya untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang sesuai untuk menjaga keselamatan dan privasi data peribadi dan untuk mencegah ianya diubah, rosak, dimusnahkan atau diakses oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, Syarikat tidak mengawal setiap risiko yang berkaitan dengan penggunaan Internet dan oleh itu amaran diberikan kepada pengguna Laman mengenai potensi risiko yang terlibat dalam fungsi dan penggunaan Internet. Laman web ini boleh merangkumi pautan ke laman web lain atau sumber internet lain. Oleh kerana Syarikat tidak dapat mengendalikan laman web dan sumber luaran ini, Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas paparan laman web ini dan sumber luaran, dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan, iklan, produk, perkhidmatan atau bahan lain yang tersedia dari laman web ini atau sumber luaran.

 

Pengurusan Data Peribadi

Anda boleh melihat atau mengedit data peribadi anda dalam talian untuk pelbagai perkhidmatan kami. Anda juga boleh membuat pilihan mengenai pengumpulan dan penggunaan data. Cara anda mengakses atau mengawal data peribadi bergantung kepada perkhidmatan yang anda gunakan. Anda boleh memilih sama ada ingin menerima promosi dari kedai kami melalui e-mel, SMS, surat dan telefon. Sekiranya anda menerima promosi e-mel atau SMS dari kami dan ingin berhenti melanggan, anda boleh melakukannya dengan mengikuti arahan dalam mesej tersebut. Anda juga dapat membuat pilihan mengenai penerimaan e-mel promosi, panggilan telefon, dan surat dengan mengunjungi dan masuk ke Pengurus Komunikasi Promosi Syarikat, yang membolehkan anda mengemas kini maklumat hubungan, menguruskan pilihan kenalan, memilih untuk tidak melanggan e-mel, dan memilih sama ada untuk berkongsi maklumat hubungan anda dengan rakan kongsi kami. Pilihan ini tidak berlaku untuk komunikasi perkhidmatan yang merupakan sebahagian daripada perkhidmatan tertentu.

 

Maklumat yang Kami Kumpulkan

Kedai kami mengumpulkan data untuk beroperasi dengan berkesan dan memberikan anda pengalaman terbaik dengan perkhidmatan kami. Anda memberikan data secara langsung, contohnya ketika membuat akaun peribadi. Kami mendapatkannya dengan merekod bagaimana anda berinteraksi dengan perkhidmatan kami misalnya, menggunakan teknologi seperti cookies dan menerima laporan ralat atau data penggunaan dari perisian yang berjalan pada peranti anda. Kami juga memperoleh data dari pihak ketiga (termasuk syarikat lain). Sebagai contoh, kami melengkapkan data dikumpulkan dengan membeli data demografi dari syarikat lain. Kami juga menggunakan perkhidmatan dari syarikat lain untuk membantu menentukan lokasi berdasarkan alamat IP anda untuk menyesuaikan perkhidmatan tertentu ke lokasi anda. Data yang kami kumpulkan bergantung pada perkhidmatan dan ciri yang anda gunakan.

 

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

Kedai kami menggunakan data yang dikumpulkan untuk tiga tujuan asas: untuk mengendalikan perniagaan dan menyediakan (termasuk penambahbaikan dan pemilikan peribadi) perkhidmatan yang kami tawarkan, untuk tujuan komunikasi termasuk promosi dan iklan. Dalam melaksanakan tujuan ini, kami menggabungkan data yang kami kumpulkan melalui pelbagai perkhidmatan kedai yang anda gunakan untuk memberi pengalaman yang lebih lancar, konsisten dan diperibadikan. Namun, untuk meningkatkan privasi, kami telah menggunakan perlindungan teknologi dan prosedur yang dirancang untuk mengelakkan gabungan data tertentu. Sebagai contoh, kami menyimpan data yang kami kumpulkan dari anda apabila anda tidak sahkan (tidak dilog masuk) secara berasingan dari sebarang maklumat akaun yang secara langsung mengenali anda seperti nama, e-mel atau nombor telefon.

 

Berkongsi Data Maklumat Anda

Kami berkongsi data peribadi anda dengan persetujuan anda atau yang diperlukan untuk melakukan sebarang transaksi atau memberikan perkhidmatan yang diminta atau diberi kebenaran. Sebagai contoh, kami berkongsi kandungan anda dengan pihak ketiga apabila anda meminta untuk melakukannya. Apabila anda memberikan data pembayaran untuk membuat pembelian, kami akan berkongsi data pembayaran dengan bank dan entiti lain yang memproses transaksi pembayaran atau menyediakan perkhidmatan kewangan lain, dan untuk pencegahan penipuan dan pengurangan risiko kredit. Di samping itu, kami berkongsi data peribadi dalam kalangan sekutu dan anak syarikat terkawal kami. Kami juga berkongsi data peribadi dengan vendor atau ejen yang bekerja bagi pihak kami untuk tujuan yang dinyatakan dalam pernyataan ini. Sebagai contoh, syarikat yang telah kami upah untuk memberikan sokongan perkhidmatan pelanggan atau membantu melindungi dan melindungi sistem dan perkhidmatan kami mungkin memerlukan akses ke data peribadi untuk menyediakan fungsi tersebut. Dalam kes sedemikian, syarikat-syarikat ini mesti mematuhi kehendak privasi dan keselamatan data kami dan tidak dibenarkan menggunakan data peribadi yang mereka terima dari kami untuk tujuan lain. Kami juga boleh mendedahkan data peribadi sebagai sebahagian daripada transaksi korporat seperti penggabungan atau penjualan aset.